"פלוגות מחץ", כוח המחץ המגויס של ה"הגנה", מימי מלה"ע השניה ועד לאחר מלחמת העצמאות. במהלך שנת 1941 הוקם הפלמ"ח (פלוגות מחץ) - הכוח הצבאי הסדיר של "ההגנה". בתחילה לקחו הבריטים חסות על הפלמ"ח, וסיפקו לחבריו אימונים צבאיים ונשק - על מנת שהפלמ"ח יוכל לעזור בהגנת הארץ מהכוחות הגרמניים שנעו לעברה ממצרים ולפעול ככח גרילה אם הארץ תכבש. עם תבוסת הגרמנים בקרב אל-עלמיין הבריטים לא היו זקוקים יותר לפלמ"ח והמימון הופסק. על מנת להמשיך ולהחזיק את הפלמ"ח (כ-6 פלוגות) ככוח סדיר התחלקו הפלוגות בין הקיבוצים, והמשיכו להתאמן במקביל לעבודה במשקים. עד לפרוץ מלחמת העצמאות הפלמ"ח מנה 9 פלוגות שאורגנו בשלושה גדודים, כאשר כל אחד מהם היווה את הבסיס להקמת חטיבה שלמה עם פרוץ המלחמה. עם הקמת צה"ל פורק הפלמ"ח.