נורית אסיה פתוחה ככלנית, אך עליה מבריקים, ולפרחיה עלי גביע. מספר עלי הכותרת - לרוב חמישה, אך רבים הפרחים שמספר עליהם גדול יותר. פריחתה מתחילה עם סיום עונת הכלניות, ומאחרת עד מאי. מספר הפרחים בצמח אחד יכול להגיע לכמה עשרות. לצמח ציצת שרשים מעובים באדמה .והעלים מנוצים, אך שונים משל הכלנית.