"ויישב תחת רותם אחד" (מלכים א', יט).
שיח מדברי שענפיו ירוקים וחסרי עלים. אחד הבולטים בצמחי המדבר בארץ. הרותם נפוץ בנגב וגם בחולות מישור החוף, נוכל לראות את שיחי הרותם פורחים במלוא הדרם בפריחה לבנה וריחנית בסוף החורף. גובהו של שיח הרותם הוא כמטר אחד. אורך שורשיו מגיע עד 20 מ' מתחת לאדמה והם מסתעפים לרשת ששטחה כ-40 מ"ר, כדי לקלוט מים בתנאים הצחיחים של המדבר.