לזכרם של מייסדי המושבה, אשר עלו על הקרקע בשנת 1883.