שנת העליה של 11 הראשונים לארץ ישראלץ הם ירדו בחוף יפו ב - 14 בדצמבר 1882 והגיעו אל מקווה ישראל שם חיפשו אדמה להתיישב בה.