"יהי ביתך פתוח לרווחה" (משנה, אבות א').
ברח' זה שכן צריף הכנסת האורחים במושבה.