עיר בקנדה אשר הקהילה היהודית בה תרמה בשלושים השנים האחרונות מיליוני דולרים לבניית המתנ"ס, אולם הספורט ומעון יום במושבה. בשנים האחרונות תורמת הקהילה היהודית בקאלגרי סכומי כסף גדולים למלגות לסטודנטים בני המושבה.