לזכר ניצחון בעלות הברית על גרמניה במלחמת העולם השנייה