ירון טמיר

תפקיד: מזכיר המועצהאודות המחלקה

מזכיר המועצה

ירון טמיר
08-9371106
08-9371108

yaront@mazkeret-batya.muni.il


אחראית על נושא משאבי אנוש
ענת זיגלבוים
08-9371105
08-9371108
m-enosh@mazkeret-batya.muni.il

רכזת התנדבות יישובית

נורית יהלומי-כלפון
08-9371165
08-9371108
nuritc@mazkeret-batya.muni.il

מבנה ודרך פעולה מחלקת מינהל כללי 

מינהל כללי כולל 4 יחידות

  מזכירות, משאבי אנושמיחשוב, התנדבות