ועדת ערר לארנונה – : 

 
ועדת ערר על קביעת ארנונה
ועדת חובה שבפניה יכולים נישומי ארנונה לערער, אם מנהל הארנונה של הרשות דחה את השגתם בנושא הארנונה.
ראה/י צו המועצות המקומיות פרק ג' : מיסים 1. (5)