היחידה פועלת ב-2 זרועות:
1. איכות סביבה:מחזור, מעקב על סילוק אשפה במטמנות, פיקוח ובקרה על מודעות ושלטים.
2. תפעול קבלן חיצוני לפינוי אשפה וגזם וניקיון רחובות.
 

תכנית יישובית לפינוי גזם ואשפה - עדכון 1.10.2014 


פינוי גזם וגרוטאות
יש להניח את הגזם בערימה לצדי המדרכה במקום נגיש, בסמוך לבית בלבד. יש לוודא שערימת הגזם לא תפריע לתנועת כלי רכב והולכי רגל.
* חובה לאסוף דשא ועלים בשקיות סגורות.
* אין להניח פסולת ביתית בערמות הגזם.
* אין להחנות רכב, כך שימנע איסוף הגזם.
* יש להקפיד להוציא את הגזם והגרוטאות רק בימים ובשעות המפורטים ולרכזם כנדרש .
* כמות חריגה של גזם (מעל 1 מטר מעוקב) מחייבת אישור ותיאום מראש עם המוקד הישובי
* בשד' מנחם בגין-רחבת החניה לתיכון- נמצאת מכולה לגזם וגרוטאות בלבד. (לא לפסולת בניין). ניתן להשתמש במכולה זו בכל ימי השבוע.
  
יוטלו קנסות ללא התראות בסך 660₪ על מי שלא יניח את הגזם במקום ובמועד כנדרש.
 
טאטוא רחובות:
מכונת הטאטוא פועלת ברחבי הישוב 3 פעמים בשבוע בהתאם לתוכנית עבודה.
בנוסף לכך מתבצע טאטוא ידני ע"י עובדים בהתאם לתוכנית עבודה שבועית.

איסוף אשפה ביתית:
• אין להשליך גזם, גרוטאות וחומרי בנין, קרטונים, בקבוקים, סוללות ועיתונים בכלי האצירה לאשפה ביתית.
• בעל בית/בנין חייב להציב בחצרו (על חשבונו) כלי אצירה לאשפה, להחזיקו במצב תקין ולתקנו או להחליפו באחר במידת הצורך. כלי אצירה שאינו תקין, לא יאסף.
• אין להשאיר אשפה מחוץ לכלי האצירה לאשפה. אשפה זו לא תיאסף ובעל האשפה צפוי לקנס.
                                                                                                                                 
 
פסולת בניין:
אין להשליך פסולת בניין עם הגזם והגרוטאות. יש לפנות פסולת זו באופן עצמאי לאתר מורשה בלבד.
תושבים/קבלנים אשר ימצאו משליכים פסולת בניין וגרוטאות ברשות הרבים יקנסו עפ"י חוקי העזר.
 

נמחזר הכל ונרוויח בגדול:

במושבה פרוסים כיום 5 מוקדי מחזור בהם ניתן להשליך פסולת: פלסטיק, סוללות ( על מכלי הבקבוקים ), דיסקים, נייר ( פח כחול ), קרטון ( פח כחול ), זכוכית ( פח צהוב ) ומתכת ( פח אדום ). המרכזים ממוקמים לנוחיותכם ב –

  • מרכז מסחרי ברחוב השוטרים.
  • מרכז מסחרי נאות רבין ברחוב דולב.
  • רחוב מנחם בגין בחניה של מגרש הספורט המשולב.
  • רחבת חניה שמאחורי מבנה המועצה (סמוך לחנות רוטרי).
  • שד' מוטה גור פינת רח' המגן.

 בנוסף מפוזרים ברחבי המושבה ובמוסדות חינוך מתקני מחזור לבקבוקים, סוללות ונייר עיתון.

 אנא פנו פסולת זו למתקנים המיועדים לה בלבד.

 

    קרטונים

 תושבים ובעלי עסקים מתבקשים לפנות קרטונים (יש לשטח אותם) אך ורק למתקנים המיועדים לכך במרכזים המסחריים.