ביה"ס הינו שש שנתי צומח. בשנה"ל הנוכחית לומדים בו 134 תלמידים בכיתות ז-ט.
בשנת תשע"ח תפתח כיתה י', כאשר בית הספר ייצמח לבית ספר הקולט תלמידים מכיתות ז-יב.


מפקח ביה"ס- יורם שמחה
מנהל בית הספר – ד"ר ידידיה עציון
ביה"ס נמצא בבעלות המועצה המקומית בליווי מכון ברנקו וייס.

הדגשים הבית ספריים:
1. חינוך המשלב תלמידים חילוניים, מסורתיים ודתיים המתחנכים וחיים יחד.
2. טיפוח זהות יהודית מעמיקה ופלורליסטית המאפשרת ביטוי למגוון עמדות כלפי המסורת היהודית.
3. למידה דיאלוגית, המטפחת חשיבה ביקורתית ומעבירה את האחריות ללמידה, ללומד.
4. מעורבות חברתית הבאה לידי ביטוי בעשייה בקהילה.
5. ראיית בית הספר כמשקף את ערכי הקהילה כחלק מרצף חינוכי מהגיל הרך ועד לבגרות.


ביה"ס רואה את תפקידו במיצוי הפוטנציאל הלימודי של התלמיד תוך שימת דגש על תהליך הלמידה ועל חיבור בין הפדגוגיה של בית הספר לערכיו.
ביה"ס נותן מענה לימודי לכל תלמידי מזכרת בתיה.

בביה"ס קיימות מסגרות לימודיות המאפשרות לתת מענה לתת לתלמידים בעלי יכולות שונות והבאים מרקעים שונים ביחס לזהותם היהודית:
ביה"ס שם דגש על יחס אישי לכל תלמיד ומתן מענה פרטני לצרכים של כל תלמיד ותלמיד.
שיעורי "בית מדרש" המעודדים שיח באשר לזהות יהודית תוך העמקה במקורות מגוונים מתוך עולם הרוח היהודי והאוניברסלי.
קיום תפילה במקביל ל"מפגש בוקר".
קיום שיעורי בחירה המאפשרים העמקה בטקסטים יהודיים במקביל להעמקה במדעים, מתמטיקה, אמנות, ספורט ועוד.
___________________________________________________________________
כתובת: שדרות מוטה גור 2 מזכרת בתיה מיקוד: 76804
טלפון: 08-9348977 פקס: 08-8530824