גיה בר קופל

תפקיד: יועצת למעמד האישהאודות המחלקה

 

הימצאות נשים במישור המוניציפאלי הינה בעלת חשיבות גבוהה והתרומה בעשייה היומיומית והציבורית גדולה.
המרכז לשלטון מקומי בישראל שם לו למטרה לקדם את מעמד האישה בכל רשות,זאת ע"י הצבת שליחה שתוכל לאתגר להוביל ולקדם את הנושא.
שליחות ציבורית זו מהווה אתגר בפני נשים שיהיו במרכז קבלת ההחלטות וההשפעה.