תכנית מתאר - מזכרת בתיה

מינהל התכנון יחד עם המועצה המקומית מזכרת בתיה מקדם בימים אלה תכנית מתאר כוללנית למושבה מזכרת בתיה.

התכנית מלווה על ידי צוות מקצועי רב תחומי ומטרתה להגדיר את התכנון העתידי של הישוב על כל מרכיביו ואזוריו.

תכנית המתאר הינה מסמך סטטוטורי (חוקי) תכנוני, אשר יוביל לישוב איכותי לאורך זמן.

התכנית מלווה בשיח ציבורי, מקצועי ואזרחי לאורך כל שלבי הכנתה וזהו חלק חשוב ומרכזי בהכנתה .

          

         

                  דוח חזון ופרוגרמה רעיונית                             דוח מצב קיים                                    

 

מפגש שיתוף הציבור 20-11-2017 

מפגש שיתוף הציבור-20-11-2017 - מצגת הסבר על התהליך   

           מפגש שיתוף הציבור-20-11-2017 - מצגת הסבר צוות מקצועי מנהל התכנון           

 

מפגש צוות מקצועי

תוצרי השיתוף

           מפגש שיתוף סדנא מקצועית ציבורית 10.10.16            

           סיכום מפגש שיתוף סדנא מקצועית ציבורית 10.10.2016             

           שיתוף הציבור - תוצאות שאלון מקוון 1           

           מפגש שולחן עגול - חקלאות הישוב - 12.2.17          

           סיכום מפגש שיתוף שולחן עגול חקלאות הישוב         

           שיתוף הציבור - תוצאות שאלון מקוון 2