עמותת ידיד לחינוך הנה הגוף המוביל בהפעלת גמלאים מתנדבים במערכת החינוך ברחבי הארץ. העמותה הוקמה בסוף שנת 2007 והינה ארגון ללא מטרות רווח המבוסס על מתנדבים גמלאים הלוקחים חלק בכל מוסדות העמותה.


קבוצת פעילות חדשה של ידיד לחינוך, גימלאים מתנדבים במערכת החינוך, הוקמה בשיתוף המועצה

הפעילות ב'ידיד לחינוך' כוללת גיוס, הפעלה וליווי מתנדבים ממגוון מקצועות ותחומי עיסוק, החונכים, מלווים ומסייעים לתלמידים בבתי הספר במהלך יום הלימודים. הפעילות מתבצעת בשותפות הרשויות המקומיות והיא מאושרת לפעילות במאגר התכניות של משרד החינוך.

בשנת הלימודים הנוכחית תשע"ז (2016/17) שולבו מתנדבי 'ידיד לחינוך' ב – 460 בתי ספר בהיקף התנדבות שנתי של 380,000 שעות תרומה למערכת החינוך. פעילות ידיד לחינוך משתרעת על פני 40 רשויות מקומיות מעכו ונצרת עילית בצפון ועד באר שבע בדרום. היום נמנים על שורותיה מעל ל- 2,550 מתנדבים הפועלים יום בשבוע לפחות בבתי הספר.

תרומת 'ידיד לחינוך' למערכת החינוך, לציבור הגמלאים ולקהילה, מספקת מענים לצרכים בוערים עמם מתמודדת החברה הישראלית. בכוונת 'ידיד לחינוך' להמשיך ולהרחיב את הפעילות ואנו מזמינים אתכם לקחת חלק במסע למען מערכת החינוך בישראל, למען אוכלוסיית הגמלאים ולמען החברה הישראלית בכלל.

 גימלאי מזכרת בתיה, תלמידי העיר זקוקים לכם!

בואו לתרום ולהתרם.

להצטרפות יונית - 050-7344001, משרד ידיד לחינוך - 03-6727595
*לא נדרש נסיון/רקע בהוראה.