השבוע קיימו תלמידי כיתת המנהיגות סיור לימודי באגפי המועצה השונים, נפגשו עם ראש המועצה מר מאיר דהן ועם מנהלי המחלקות,
התלמידים קיימו דיונים סביב דילמות הנוגעות להחלטות בנושאים שונים הקשורים בארגון החיים ביישוב.
הפעילות התקיימה כחלק מתכנית הלימודים אשר נבנתה לכיתת המנהיגות במסגרתה הם נחשפים להיבטים שונים בפעולות המנהיג בתחומים שונים.