בישיבת המועצה אושר מתן הנחה בארנונה ל-420 המילואימניקים המתגוררים במושבה וזאת בהתאם לתקנה חדשה שיזם שר הפנים. 

ההנחה תחול רטרואקטיבית מינואר 2018. בקרוב נפרסם כיצד ניתן לקבל את ההנחה ע"פ התקנה.

 לצפייה בנוסח התקנה