מליאת המועצה אישרה פרסום מכרז למכירת מגרש  אחד מתוך דו הנמצא בבעלותה בשכונת בר לב. ..

המגרש נמצא בגוש 3715 חלקה 49 מגרש 98ב בתב״ע זמ/ 2/250..המגרש ימכר למרבה במחיר. ניתן לגשת למכרז ולהגישו במזכירות המועצה.

לחץ כאן לעיון בפרטי המכרז