מליאת המועצה אישה בישיבת המועצה האחרונה פרסום מכרז למכירת מגרש  אחד מתוך דו הנמצא בבעלותה בשכונת בר לב. ..

המגרש נמצא בגוש 3715 חלקה 49 מגרש 98ב בתב״ע זמ/ 2/250..
לאחר קבלת הערכה שמאית בהתאם לחוק, ימכר המגרש למרבה במחיר.

לחץ כאן לעיון בפרטי המכרז