במסגרת שיפוצי הקיץ המתוכננים להערך במהלך החופש הגדול יושקעו 450 אלף ש"ח  להכנת בתי הספר לשנת הלימודים הבאה שתפתח בספטמבר. עיקר התקציב ילך לשיפור הבטיחות, כך החליטה המועצה בישיבתה האחרונה.
באותה ישיבה הוחלט גם על רכישת ציוד בטחון לשעת חירום למוסדות החינוך בהיקף של 63 אלף ש"ח. יצויין כי מחצית מסכום זה ממומנת ע"י משרד החינוך ואת החצי השני משלימה המועצה. בין היתר ירכשו לבתי הספר בתי שימוש כימיים, מערכת כריזה, איפודי זיהוי לצוותי חירום, ערכת חילוץ בית ספרית, אלונקות ועוד.