היום, במהלך היום , יהיו משרדי המועצה - למעט הגבייה, סגורים עקב תרגיל הערכות לשעת חירום.

שרותי הניקיון ופינוי גזם יפעלו כרגיל והמוקד העירוני יעמוד לרשותכם (107).