מניתוח של "התמונה החינוכית" שפרסם אתמול משרד החינוך עולה כי
91.4% מבוגרי תיכון 'רבין' זכאים לתעודת בגרות
14.3% זכאים לתעודת בגרות מצטיינת.
73.3% למדו 5 יח"ל אנגלית
23.8% למדו 5 יח"ל מתמטיקה 
0.2% נשירה מבית הספר
96% גיוס לצה"ל (בנים ובנות)
כל אחד יכול לראות בעצמו את הנתונים, להשוות לאחרים ולהתגאות במערכת החינוך שלנו.  לחצו כאן לכל הנתונים של משרד החינוך