בחירות לרשות המקומית 2018

יום הבחירות יערך ביום שלישי – 30.10.2018, כ"א בחשוון תשע"ט.

לראשונה יתקיימו הבחירות במועצות האזוריות, בעיריות ובמועצות המקומיות באותו המועד.

יום הבחירות הוגדר כיום שבתון. 

אתם, בעלי זכות הבחירה בישוב, מוזמנים לבוא אל הקלפיות בישוב, לממש את זכותכם הדמוקרטית.

   בדף ייעודי זה יפורסם מידע שוטף בנושא הבחירות.

 ניתן למצוא מידע נוסף באתר

משרד הפנים-בחירות לרשויות המקומיות 2018.

בואו להצביע ולהשפיע!

 

מנהלת הבחירות במזכרת בתיה מטעם משרד הפנים

ריקי שרעבי

050-6247013     rikish@moin.gov.il

             

    

הודעה בדבר דרכי הצבעה לאנשים המוגבלים בניידות

הקש לפתיחה 

                   

 מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי בבחירות

 

טופס הגשת מועמדות לתפקיד מזכיר ועדת קלפי והצהרת מועמד

 הודעה בדבר הגשת הצעת מועמד ורשימת מועמדים - מזכרת בתיה