מליאת מועצה מקומית מזכרת בתיה אשרה בישיבתה האחרונה תקציב ראשון בסך 600,000 ש"ח לשפור תשתיות גינון, תאורה ותשתית בגני המושבה.
50% מהכסף גוייס מתקציבי הפיתוח של משרד הפנים ו50% מקרנות המועצה.
הסכום הראשוני הינו חלק מתוכנית ארוכת טווח לטפול בתשתיות ראויות בגני המושבה, שתמשך כארבע שנים. לצורך זה הוקמה וועדת היגוי שתלווה את עבודות השדרוג והחדוש בשכונה.
 

השלמנו את עבודות שיפוץ הבריכה המקורה בעלות של כ-400 אלף ש"ח וביום ראשון הקרוב היא תחזור לפעילות מלאה. במהלך העבודות הוחלפה צנרת מים דולפת, חודשו יריעות ה - PVC ותוקנו חורים שגרמו לאיבוד מים רב . באותה הזדמנות בוצעו עבודות שיפוץ נוספות במתחם הבריכה.
עבודות דחופות אלו בוצעו במקביל להתקדמות המשמעותית בתכנון מרכז הספורט והנופש החדש במזרח המושבה, שבנייתו תושלם תוך כ-3 שנים