תפקיד ושם כתובת טלפון פקס דואר אלקטרוני
 ראש המועצה - מאיר דהן  שד' אליהו 4  08-9371100  08-9371102  

 מנהלת לשכת ראש המועצה - פנינה זמיר

 דוברת המועצה

 שד' אליהו 4  08-9371100  08-9371102  

 מבקר המועצה וממונה על תלונות הציבור-אייל תנעמי

 יסמין 1  08-9371155  08-9371102  
 ממונה על פניות הציבור - דפנה טור שלום  שד' אליהו 4  08-9371104  08-9371102
 מזכיר המועצה - ירון טמיר  שד' אליהו 4  08-9371106  08-9371108  
 גזברית המועצה - זהבית דרויש  שד' אליהו 4  08-9371109  08-9349003  
 קניין וממונה על הרכש - שבתאי אכו שד' אליהו 4  08-9371120  
 מהנדסת המועצה - ציפי טאוב  שד' אליהו 4  08-9371117  08-9371119  
 ממונה על נכסי המועצה - ליליאן הראל  שד' אליהו 4  08-9371110  08-9371167  
 מנהל מחלקת בטחון - ישראל גרינפלד  שד' אליהו 6  08-9371129  08-9371124  

 מנהל מחלקת שפ"ע -  יוסי חג'ג'

 שד' אליהו 6  08-9371115  08-9371124
 מנהל מדור תחזוקה טכנית - אסף חיים  שד' אליהו 6  08-9371126  08-9371124  
 ממונה על איכות הסביבה - שרונה לזרוס  שד' אליהו 6  08-9371121  08-9371128  
 מנהל מדור גנים ונוף - חיים בוסקילה  שד' אליהו 6  08-9371114  08-9371124  
 רכזת תרבות הדיור - חיה כהן  שד' אליהו 6  08-9371129  08-9371124  
 רישוי עסקים/תברואה - יוני טל  שד' אליהו 6  08-9371103  08-9371102  
 וטרינר ישובי - ד"ר יעקב איבגי  שד' אליהו 6  08-9371122  08-9371124  
 מנהל מדור פיקוח - יוסי חג'ג'  שד' אליהו 6  08-9371115  08-9371124  
 מנהלת מחלקת החינוך - רותי כוכבי  רוטשילד 37  08-9371140  08-9455899  
 מנהלת מדור גני ילדים - אפרת מרגלית  רוטשילד 37  08-9371142  08-9455899  
 מנהלת השפ"ח - אילה אורפז-פראשה  רוטשילד 37  08-9371150  08-9453581  
 קצינת ביקור סדיר - שרית זילבורג  רוטשילד 37  08-9371144  08-9455899  
 קצינת ביקור סדיר - רונית אורבך  רוטשילד 37  08-9371143  08-9455899  
 מנהלת המתי"א - מלי יצחק  רוטשילד 37  08-9371146  08-9371149  
 מנהלת המוזיאון - טלילה שרעבי  רוטשילד 40  08-9371139  08-9349525  
 רכזת הדרכה במוזיאון - טלילה שרעבי  רוטשילד 40  08-9371139  08-9349525

 

 מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים

 ממונה על מניעת הטרדה מינית 

 יועצת ראש המועצה לאזרחים ותיקים

 ויועצת ראש המועצה למעמד האישה - גיה בר קופל

 שד' אליהו 8  08-9371130  08-9349827  
 מנהלת מדור גביה - שגית אהרון  יסמין 1  08-9371160  08-9492766  
 מנהל המתנ"ס - רוני שני קדמיאל  שד' אליהו 2  08-9371000  08-9349893  
 מנהלת הספריה - מרים אור  קרן היסוד 6  08-9348826  08-9348826