בימים אלה אנו נמצאים בשלבים האחרונים של הכנת תכנית בינוי פיתוח לביצוע לשכונת "בר לב" (תכנית זמ 2/250).
הקמת השכונה כוללת שינוי ייעודי הקרקע מאזור תעשייה לשטחים למגורים באיכות גבוהה.
לפי התכנית החדשה ימוקם אזור התעשייה בעברו השני של כביש הגישה העתידי (שלישי) ליישוב, לצידה של מסילת הברזל המתוכננת בימים אלה.
השכונה החדשה תיבנה כשכונה ירוקה, תוך שימת דגש על איכות הסביבה והחיים.
בשכונה יהיו כ 1600- יחידות דיור, יהיו בה בנייני ציבור, שטחי מסחר ושירותים, משרדים, פארקים ושטחים ציבוריים פתוחים לרווחת התושבים. בשכונה מתוכננות דרכים ונתיבי תעבורה חדשים אשר מאפשרים התמצאות נוחה ונגישות ברמה גבוהה לכל מקום בשכונה.
בפיתוח השכונה משולב פיתוח ערוץ נחל עקרון ופיתוח פארק נחל השלושה. הפיתוח יכלול טיילת ואתרי ספורט אתגרי, מסלולי אופניים, אתרי פיקניק ועוד, הכול לרווחת הדיירים, ממש בקרבת הבית.
כל מערכות התשתית בשכונה תוכננו כמערכות תת-קרקעיות, כך שהן לא יפגעו במראה השכונה.
תשומת לב מיוחדת הוקדשה לתכנון הנוף בשכונה החדשה. תכנון המגרשים והרחובות נעשה כך שיאפשר חשיפה מרבית לנוף.
אני רוצה לברך את תושביה המיועדים של השכונה החדשה. אין לי ספק ששכונת "בר לב" תהא תוספת
ברוכה ומשמעותית לאוכלוסייה האיכותית של מזכרת בתיה ותמשיך להוליך אותנו מחיל אל חיל.
בהזדמנות זו, ברצוני להודות לשותפי להנהלת המועצה על הסיוע במימוש היעדים שהצבנו.

שלכם ואיתכם,
מאיר דהן,
ראש המועצה.