התחנה לבריאות המשפחה
                                   

אחראית תחנה: אירינה קוטליארבסקי

רקפת 3                                      

טל. 08-9340341

פקס: 08-9352342

ימים א',ג',ה' 8:00-12:30

 

 

מרפאת קופ"ח הכללית

שד' בגין 14

08-9373200

מרפאת קופ"ח מאוחדת

רוטשילד 54

טל. 08-9371919

 

 

מכבי שרותי בריאות

שד' בגין

טל. 08-9450440