רכזת התנדבות
גב' עדי כהן
טל. 08-9371131
שד' אליהו 4 מזכרת בתיה