משרד עפר שפיר ושות' - עורכי דין 

 פרופ' מנחם פלאוט 10, רחובות

טל. 08-9311111