ביה"ס הינו שש שנתי, לומדים בו 1312 תלמידים בכתות ז'-יב'.

652 תלמידים בחט"ב ו-660 תלמידים בחטיבה העליונה.

 

             לאתר בי"ס


מפקח ביה"ס- יורם שמחה
מנהלת קריית החינוך- אורנה פרידמן
מנהלת חט"ע- אורית רוט
מנהל חט"ב- גיא לוי

ביה"ס נמצא בבעלות וניהול מכון ברנקו וייס.
הדגשים הבית ספריים:
1. קידום הישגים לימודיים וצמצום פערים.
2. טיפוח אקלים מיטבי.
3. גיבוש זהות יהודית ישראלית ודמוקרטית.
4. העמקת הרצף השש שנתי.
5. טיפוח ביה"ס קהילתי.


ביה"ס רואה את תפקידו בקידום הישגיו הלימודיים של כל תלמיד (מהמקום בו הוא נמצא) הבאתו למיצוי הפוטנציאל הלימודי שלו במטרה להשיג תעודת בגרות איכותית שתאפשר המשך לימודים במוסדות להשכלה גבוהה.
ביה"ס נותן מענה לימודי לכל תלמידי מזכרת בתיה.
בביה"ס קיימות מסגרות לימודיות מיוחדות:
כיתות חינוך מיוחד לתלמידים ליקויי למידה.
כיתות אתגר ומב"ר- מטרתן לתת מענה לימודי לתלמידים מתקשים במטרה להביאם לזכאות לבגרות.
תלמידי הכיתות העיוניות נהנים ממגוון מקצועות בחירה ברמה מוגברת בתחומים מגוונים:
בתחום המדעים: ביולוגיה, כימיה, פיסיקה, מדעי המחשב.
בתחום האומנויות: מוסיקה, תאטרון, אומנויות העיצוב.
בתחום מדעי הרוח והחברה: פסיכולוגיה, סוציולוגיה, ערבית, גיאוגרפיה, תושב"ע, ספרות.
___________________________________________________________________
כתובת: שדרות מוטה גור 2 מזכרת בתיה מיקוד: 76804
טלפון בתיכון: 08-9357928 פקס: 08-9357929
טלפקס בחטיבת הביניים :08-9348712
טלפון בחטיבת הביניים :08-9348712 פקס:08-9452059
קישור לאתר בית הספר: www.alehrabin-mb.org.il
קישור לאתר מכון ברנקו וייס: http://www.brancoweiss.org.il/