ישיבות מועצת הישוב מן המניין מתקיימות אחת לחודש ביום א' הראשון בכל חודש באולם 'בית המתנדב' ברחוב חיים לוי
הישיבות פתוחות לציבור.
קהל המשתתפים בישיבות מתבקש להחנות את הרכבים בחניה בכניסה לרחוב חיים לוי ולא ליד מבנה "בית המתנדב"
 
 מועד ישיבת המועצה הקרובה:
ישיבת מועצה מהמניין 4/18 תתקיים ביום שלישי 27 מרץ 2018 בשעה 18:30בבית המתנדב
 
רצוי להתעדכן שוב סמוך למועד הישיבה.