קצינות ביקור סדיר:

הגב' שרית זילבורג   kabas1@mbatya.org.il   08-9371144

הגב' רונית אורבך    kabas2@mbatya.org.il   08-9371143

קבלת קהל בימי ג' בין השעות 16:00 – 18:00 או בימים אחרים בתיאום מראש

קצין הביקור הסדיר פועל כחלק ממערך הביקור הסדיר ומניעת הנשירה מתוקף חוק לימוד חובה התש"ט.

מערך הביקור הסדיר ומניעת הנשירה חל על כלל התלמידים ביישוב והן אלו הלומדים מחוץ ליישוב. בגילאים שבין 5 שנים ל-16 שנים. קצין ביקור סדיר משמש גורם מתאם, בין כלל הגורמים הרלוונטיים במערך החינוך והרשות המקומית.

קצין הביקור הסדיר עומד בקשר הדוק עם הצוותים החינוכיים בבתי הספר, מנהלות, יועצות ובמידת הצורך עם התלמיד והוריו למול גורמים נותני שירות כגון: השירות הפסיכולוגי, שירותים חברתיים וכדומה.

בין תפקידי המדור:

איתור תלמידים בעלי מאפיינים פוטנציאליים לנשירה.

בחינת האפשרויות והכלים הקיימים למניעת נשירת התלמידים ממערכת החינוך .

מסגרות חלופיות.

החזרת התלמידים למעגל לימודים סדיר ומותאם.

תוכניות התערבות למניעת נשירה של המדור לביקור סדיר ולמניעת נשירה נחלקות לתוכניות פנים בית ספריות ולתוכניות חוץ בית ספריות.

תוכניות העשרה והעצמה בחינוך הבלתי פורמאלי – מועדוניות.

תוכנית בריאות השן הממלכתית – הממונה על השירות הדנטאלי ברשות – הגב' רונית אורבך.

הורים ותלמידים מוזמנים להיעזר בכל הנושאים הקשורים לענייני ילדיהם בתחום ביה"ס כגון, מידע, יעוץ, הכוון ופתרון בעיות אישיות.

שרית זילבורג – 08-9371144  - אחראית תחום גילאי גן ויסודי.

רונית אורבך – 08-9371143 – אחראית תחום חט"ב ותיכון.