במזכרת בתיה פועלות 3 מועדוניות משותפות למחלקות החינוך והרווחה.

המועדוניות פועלות כמועדוניות משפחתיות בימים א-ה מתום הלימודים ועד שעה 18:00 ובאות לתת מענה לחסכים של תלמידים מעבר למסגרות ה חינוך הפורמלי.

מסגרת זו של מועדונית משפחתית מופעלת ע"י צוות מקצועי הכולל מדריכה, אם בית, מורות חיילות ובנות שירות לאומי לקבוצה של 16 תלמידים.

הצוות המקצועי מלווה ע"י קצינת ביקור סדיר, עובדת סוציאלית ממחלקת הרווחה ומנחה מקצועית מטעם משרד ה חינוך .

המועדוניות נתמכות בתקציבי משרדי ה חינוך , הרווחה, תורמים ופעילים מתנדבים. שתי מועדוניות מיועדות לגילאי בית הספר היסודי ומועדונית נוספת משמשת את גילאי חטיבת הביניים.

בצד ההשקעה ביצירת קשר חם ותומך עם ילדי המועדוניות, קיים גם מענה לצרכים הפיזיים וקניית כישורי חיים לקידומם של הילדים המקבלים ארוחה חמה, עזרה בשיעורי בית וחוגים.

המועדונית ממלאת עבור הילדים את אותם צרכים שהוריהם לא יכולים להעניק להם, ובית הספר מעצם היותו מוסד חינוכי פורמאלי לא יכול לספקם.

 
מועדונית מדריכה כתובת טלפון
אשכול שוש מזרחי נתיב השיירות (הבית הירוק) 08-9351270
רקפת רחל שטרן נתיב השיירות (הבית הירוק) 08-9352189