סמל המושבה הראשון
הסמל מעוצב בדמות מגן.
במרכז שיבולת חיטה - ענף הגידול המרכזי, הפלחה (גידולי בעל).                                                      
פרה - ענף מס' 2 - החלב.
עץ ההדר - ענף מס' 3 - גידול ההדרים.
אשכול ענבים - ענף מס' 4 - גפן לענבי יין ומאכל.
דבורה על רקע חלת הדבש- הענף האחרון בחשיבות - יצור הדבש.
שנת היסוד צ"ל 1883 ולא כפי שמופיע.
 
 
סמל המושבה הראשון - יצירת ויטראז - תרומת אברהם רופמן
הויטראז מוצב בכניסה למושבה ברחוב רוטשילד
בשלט המוצב ליד הויטראז כתב אברהם:
                                  
 
 
סמל המושבה כיום
סדר החשיבות השתנה במשך השנים והסמל השתנה עמו.
במרכז שיבולת חיטה - ענף הגידול המרכזי, הפלחה (גידולי בעל).
בית הכנסת - מהמבנים המסמלים את המושבה.
עץ ההדר - גידול ההדרים.
אשכול ענבים - גפן לענבי יין ומאכל.
ככר ובתים - התפתחות המושבה.
                                                     
 
 
סמל התיירות
המועצה  קיבלה החלטה על פיתוח ומינוף התיירות תוך שמירת לב המושבה.                                      
בשנת 2007 עם פיתוח מדרחוב רוטשילד הוחלט על יצירת הלוגו התיירותי.
 
 
סמל 130 למושבה