תודה לאנשים טובים באמצע הדרך

 

 

הנתינה / גו'בראן חליל גו'בראן

"אתה נותן אך מעט, עת תתן מרכושך, רק עת תתן מעצמך זוהי נתינת אמת...
ויש הנותנים את כל המעט אשר להם -הם המאמינים בחיים, הם מלח הארץ וטנאם מלא תמיד...
רחבי הלב המחפשים את המקבל - שמחתם בחפשם רבה משמחת הנתינה."
 


נוהל וקריטריונים לבחירת יקיר המושבה

בחודש ינואר מדי שנה תוקם ע"י ראש המועצה ועדה לבחירת יקירי המושבה.
הקריטריונים הבסיסיים וההכרחיים לקבלת האות יכללו:
• פעילות התנדבותית (פעילות למען הקהילה ללא שכר וללא תמורה) רצופה של לפחות שלוש שנים בהווה ובעבר.
• המועמד לקבלת האות אינו ממלא כל תפקיד בשכר במסגרת המועצה.
בסוף חודש ינואר מדי שנה יוציא ראש המועצה הודעה לכל תושבי המושבה בה הוא מזמין המלצות בכתב של תושבים למועמדים לקבלת האות.

 

 

מדברי ראש המועצה, מר מאיר דהן, בטקס הענקת אות יקיר המושבה תשס"ו 

הערב אנו מוקירים תודה למתנדבי המושבה אשר בלטו ובולטים בתרומתם לחיזוקה וביסוסה של הקהילה במזכרת בתיה ואני גאה לומר כי יש רבים כאלה ביננו...
על שלושה דברים העולם עומד, נאמר במקורותינו, על התורה, על העבודה ועל גמילות חסדים. ההתנדבות למען הזולת, ההקרבה העצמית והצדקה הם מצוות יסוד ביהדות. העזרה ההדדית אפיינה את היהודים במהלך ההיסטוריה כולה. לעזרה ההדדית יש חשיבות עצומה בהישרדותו של העם היהודי לאורך יותר מ- 2000 שנות הגלות והיא מילאה תפקיד חשוב בהקמת המדינה.
הפעולה למען הזולת היא לא רק סיסמה אלא דרך חיים השאובה משורשי היהדות. העדפת צורכי הכלל על אלה של הפרט ודאגה לזולת הן אבני יסוד של התרבות היהודית ושל כל חברה אנושית, חופשית, מתקדמת ותרבותית שרואה חשיבות בערך של ערבות הדדית.
מזכרת בתיה הוא יישוב קטן והמשימות המוטלות עליו הן גדולות- קליטה, פיתוח, חינוך, רווחה, פנאי ועוד. על כן כל פרט וכל יחיד בתוכנו הוא נכס יקר והיחסים בין איש לחברו הם הדבק המחזיק אותנו כחברה והוא הקובע את חוסננו ועוצמתנו. תרומתכם העצומה, מתנדבים ויקירים, היא מכרעת והיא מקור גאוותנו ורגשי הסיפוק שלנו.
לצורך בחירת היקירים הוקמה וועדה של נציגי ציבור בראשותו של פרופ' דוד לוי וזו בחרה ביקירים שיושבים כאן היום ליקירי היישוב...
בחייו של ראש רשות מזומנים לו מעט מדי רגעי נחת. הערב, למשל, הוא רגע כזה.
מתנדבי המושבה שונים מאוד זה מזה אבל לכולם משותף דבר אחד חשוב: אהבת אדם. עבורי זו חובה מאוד נעימה ומרגשת להצדיע לכם, על כך שבמשך שנים ארוכות אתם פותחים את הלב ותורמים לקהילה בה אתם חיים באהבה שאינה תלויה בדבר. זה לא מובן מאליו. רוב האנשים לא נרתמים לפעילות ציבורית שאין בצידה פרס, תגמולים אחרים וכבוד. במקומות שאנחנו לפעמים נכשלים אתם משמשים כתובת ונחמה לאלו שמזלם לא שפר עליהם, לאלו שאיבדו את התקווה ולאלו שהרימו כבר ידיים.
בשמי ובשם חברי הנהלת המועצה ותושבי מזכרת בתיה אני רוצה להודות לכם הערב על הלב הגדול שלכם, על הזמן הרב שאתם מקדישים ועל הטוב שאתם עושים ושאת פירותיו אנחנו קוצרים כולנו.
"ואהבת לרעך כמוך", מצווה עלינו התורה ולא בכדי כי רק מתוך אהבה נוכל להצמיח דורות חדשים של אוהבי אדם, דורשי שלום ושוויון וצדק הומני. ואתם המופת שיעמוד תמיד נגד עיננו.
היו ברוכים ואשרינו שהתברכנו בכם.