ירון טמיר

תפקיד: מזכיר המועצה


  • mazkir@mbatya.org.il
  • 08-9371106
  • 08-9371108
  • קבלת קהל: שעות קבלת קהל מזכירות המחלקה: ימים א'-ה' שעות 12:30 -8:15 פגישה עם מזכיר המועצה: בתיאום מראש

אודות המחלקה

מזכירת מינהל כללי

נורית הררי
08-9371106
08-9371108

mazkirut@mbatya.org.il


ממונה על נושא משאבי אנוש
ענת זיגלבוים
08-9371105
08-9371108
m-enosh@mbatya.org.il

מבנה ודרך פעולה מחלקת מינהל כללי

מינהל כללי כולל 3 מדורים

  מזכירות, משאבי אנושמיחשוב