המינהל הכללי רואה באיכות, התייעלות, יזמות, אימון, מצוינות, שקיפות וחדשנות כערכים המהווים את ליבת יעודה של המחלקה והמנחים את פעילותה בשנים הקרובות.

יעוד

המחלקה הוא לסייע לראש המועצה בעבודה השוטפת, לדאוג למימוש מדיניות המועצה, לתאם פרויקטים גדולים, לתווך בין נבחרי הציבור ובין אנשי המקצוע במועצה, לרכז את ההיבטים המקצועיים והניהול השוטף של המועצה, לנהל את המשאב האנושי, לתאם ולשלב בין מחלקות המועצה ולעצב את עבודת המטה של הרשות המקומית.


חזון : משניםמניעים ומובילים קדימה
  • תרבות ארגונית השואפת ומחויבת לאיכות השירות והרואה ברשות המקומית ארגון המשרת את לקוחותיו הפנימיים והחיצוניים.
  • התנהלות מערכתית המבוססת על (קוד איתי) מנהל תקין, טוהר מידות, שקיפות מרבית כלפי חוץ ופנים ותקשורת פתוחה בין עובדי המועצה והתושבים ובין הנהלת המועצה ועובדיה.
  • שילוב טכנולוגיות מתקדמות ושימוש במערכות מידע חדשניות בעבודת המועצה המאפשרים עבודה יעילה ונגישות למידע.
  • חתירה למצוינות, יכולת מקצועית גבוהה ואחריות מערכתית ואישית לעשייה בקרב עובדי המועצה תוך מתן אפשרות למימוש והגשמה עצמית.
  •  מיסוד תהליכי עבודה ועיצובם תוך הלימה מרבית בין תפקידי המועצה לבין המבנה הארגוני שלה התואם את מדיניות המועצה.
  • ארגון לומד, משתלם ומפיק לקחים.

 

כל אלו הם תנאי הכרחי להצלחת המועצה ולחוסנה הפנימי.