ממונה  על נושא משאבי אנוש: ענת זיגלבוים

מדור משאבי אנוש רואה באמינות, למידה, הוגנות ומימוש עצמי כערכים המובילים בפעילותה.

יעוד
המדור הוא גיוס, קליטה והשמת עובדים, לפעול בתחום הזכויות והחובות של עובדי המועצה ולחבר את המשאב האנושי במועצה למדיניות הרשות.

חזון : ארגון לומד ומקדם הרותם את תכונות ויכולות העובד למטרותיו
המשאב האנושי הינו משאב עיקרי בהתנהלות הרשות, התייעלותה וחוסנה תוך פיתוח וטיפוח העובד,
השקעה ברווחתו, הכשרתו, פיתוחו, קידומו ותנאי עבודתו מקליטתו ועד פרישתו מהמערכת תוך שאיפה למצוינות ומחויבות אישית של העובד למקום עבודתו ולאיכות עבודתו.