מדור תקשוב רואה בחדשנות ויעילות כערכים המובילים בפעילותה.

יעוד
המדור הוא לתחזק לשמר ולשדרג את מערך המחשוב של הרשות ולתת פתרונות מחשוב לכל יחידות הרשות.

חזון
מערך מחשוב ותקשורת מתקדמים, יעילים ואמינים בכל מחלקות ויחידות הרשות הכולל מאגרי מידע זמינים ואיכותיים המשמשים את עובדי הרשות ותושביה. 

שילוב טכנולוגיות מתקדמות ושימוש במערכות מידע חדשניות המאפשרים עבודה יעילה ונגישות למידע.