זהבית דרויש

תפקיד: גזברית המועצהאודות המחלקה

מזכירת מחלקת כספים
 
מלכי גרינפלד
 
 

מחלקת הכספים כוללת את מדור הגזברות, הנח"ש, רכש ומדור גביה חיצונית.

יעוד
המחלקה הוא לסייע ולייעץ לראש המועצה בגיבוש מדיניות הכספים של הרשות כולל מדיניות מיסים וגיוס כספים ממקורות שונים,
לרכז את כל הנושא הכספי של הרשות הכולל את הכנת התקציב, מעקב ובקרה על ביצועו ולדאוג לפיתוח כלכלי של הרשות.