המדור פועל בתחומים הבאים: תחזוקת מבני ציבור וחינוך, תחזוקת מתקנים ציבוריים, טיפול במפגעים, תחזוקת תמרורים והסדרי-בטיחות בתנועה, שיפוצים קלים וסיוע טכני ולוגיסטי בפעילות מחלקות המועצה, אחזקת מנע בחצרות גני-ילדים וחלק מבתי-הספר, סיוע בתפעול קבלני תחזוקת חשמל ותשתיות.