ליליאן הראל

תפקיד: ממונה על הנכסים במועצהאודות המחלקה


יעוד
 המדור הוא לבצע עדכון והסדרה כוללת של מערך הנכסים ברשות 

 

חזון: בניית מערך נכסים הולם התואם את קצב גידול האוכלוסין ונותן מענה לצרכי התרבות והספורט, החינוך, הדת והפנאי במושבה היום

ובעתיד תוך שימוש בנכסי המועצה וניצול הפוטנציאל כמשאב להכנסות נוספות.

 תבחינים להקצאת קרקע

הקש/י להצגת מטרות המדור: