ליליאן הראל

תפקיד: ממונה על הנכסים במועצהאודות המחלקה


יעוד
 המדור הוא לבצע עדכון והסדרה כוללת של מערך הנכסים ברשות 

 

חזון: בניית מערך נכסים הולם התואם את קצב גידול האוכלוסין ונותן מענה לצרכי התרבות והספורט, החינוך, הדת והפנאי במושבה היום

ובעתיד תוך שימוש בנכסי המועצה וניצול הפוטנציאל כמשאב להכנסות נוספות.

 

הקש/י להצגת מטרות המדור: