'יוסי חג'ג

תפקיד: מנהל המחלקהאודות המחלקה

 
 
 
מזכירת המחלקה ורכזת תרבות הדיור

חיה כהן
08-9371115
08-9371124
shefa@mbatya.org.il
קבלת קהל: ימים א'-ד' 08:30-11:30

        רכזת איכות סביבה ושילוט

שרונה לזרוס
08-9371121 
08-9371124 
e-sviva@mbatya.org.il
קבלת קהל: ימים א', ה' 08:30-11:30

       

 

פיקוח ישובי

כרמלה דג'ני
08-9371153
08-9371124
pikuach@mbatya.org.il
קבלת קהל: ימים א'-ה' 08:30-11:30

 

 

       

וטרינר ישובי

ד"ר יעקב איבגי 
08-9371122 
08-9371124 
vetrinar@mbatya.org.il
קבלת קהל: יום ב' 15:00-16:30

 

 
רישוי עסקים 

יוני טל
08-9371125
08-9371128
rasakim@mbatya.org.il
קבלת קהל: ימים ב', ה' 08:30-11:30

 

   
 
מבנה ארגוני מחלקת שפ"ע 
 

מחלקת שפ"ע רואה באיכות השירות לתושב את ליבת יעודה של המחלקה. מקצועיות, מצוינות, יעילות, שקיפות, יוזמה וחדשנות מהווים ערכים מרכזיים ביעדי המחלקה והמנחים את פעילותה בשנים הקרובות.

יעוד

מחלקת שפע במועצה המקומית מזכרת בתיה, פועלת להבטיח את איכות החיים של התושבים, מתוך ראיה כללית ופרטנית של צרכי הציבור. המחלקה רואה את יעודה במתן שירות איכותי ושמירה על איכות -חיים וסדר-ציבורי לתושבי הישוב והבאים בשעריו ובמימוש המדיניות של המועצה והעומד בראשה לשירות איכותי, מקצועי, יעיל ומיידי הערוך למתן מענה ושירותים לתושבים במצבי שגרה וחירום.

המחלקה מטפלת במניעת מפגעים וטיפול בהם. אחזקה שוטפת של רחובות המושבה, טיפול בחזותה של המושבה, שמירה על סביבה נקיה ומטופחת, פינוי אשפה, פיקוח וטרינרי ותברואי, רישוי עסקים, שמירה על בריאות הציבור ואיכות הסביבה, מתקני מחזור והדברה.