לתשלום דוחות פיקוח יישובי

לתשלום דוחות חניה

תכנית יישובית לפינוי גזם ואשפה - עדכון 1.10.2014

מדור פיקוח וסדר ציבורי

המדור עוסק בפיקוח ואכיפת חוקי עזר עירוניים בנושאים הבאים: שמירת הסדר והנקיון, החזקת בעלי-חיים, חוק העזר למודעות ושלטים, חוק למניעת רעש ומפגעים. הפעילות נעשית בתיאום וגיבוי מקצועי של הווטרינר הרשותי, היועץ המשפטי וגורמי אכיפה ממלכתיים.  
אכיפת חוקי העזר נועדה לשמור על איכות חיינו, בלעדי אכיפה זו לא נצליח.
אנא שמרו על חוקי העזר ושתפו פעולה.
פקחי המועצה יטילו קנסות ללא התראות בהתאם לחוקי העזר.
ניתן לעיין בחוקי העזר בספריה הישובית וכן בקישור הבא:
 
פיקוח כלבים:
המועצה פועלת לשמירת ניקיון רחובות וגינות הישוב. למען איכות חיינו אנא הקפידו על איסוף צואת הכלבים מרשות הרבים.
פקחי המועצה יטילו קנסות בסך 320₪ בהתאם לחוקי העזר על בעלי כלבים שאינם דואגים לאיסוף הצואה.
חלה חובה על המחזיקים בכלב/חתול לסמנו בשבב אלקטרוני,לחסנו מכלבת ולחדש רישיון - יוטלו קנסות בסך 730ש"ח בגין החזקת בעל חיים ללא רישיון. 
בישוב עובר לוכד כלבים משוטטים. אנא הקפידו על כך שכלבכם לא ישוטט חופשי ברחובות הישוב. קנסות בסך 320₪ בתוספת עלויות לכידה והסגר יוטלו על בעל כלב שיתפס משוטט חופשי ו/או עם בעליו ללא רצועה.
אין להכניס בעלי חיים לשטח גנים ציבוריים. 
 
פיקוח פינוי גזם וגרוטאות
יש להניח את הגזם בערימה לצדי המדרכה במקום נגיש, בסמוך לבית בלבד. יש לוודא שערימת הגזם לא תפריע לתנועת כלי רכב והולכי רגל.
* חובה לאסוף דשא ועלים בשקיות סגורות.
* אין להניח פסולת ביתית בערמות הגזם.
* אין להחנות רכב, כך שימנע איסוף הגזם.
* יש להקפיד להוציא את הגזם והגרוטאות רק בימים ובשעות המפורטים ולרכזם כנדרש .
   פינוי חריג שלא מועד הפינוי הקבוע, יש לתאם מראש ולקבל אישור באמצעות המוקד היישובי.
* כמות חריגה של גזם מחייבת אישור ותיאום מראש עם המוקד הישובי.
* יוטלו קנסות ללא התראות בסך 730₪ על מי שלא יניח את הגזם במקום ובמועד כנדרש.
 
פיקוח איסוף אשפה ביתית
• אין להשאיר אשפה מחוץ לכלי האצירה לאשפה. אשפה זו לא תיאסף ובעל האשפה צפוי לקנס.
 
פיקוח פסולת בניין:
אין להשליך פסולת בניין עם הגזם והגרוטאות. יש לפנות פסולת זו באופן עצמאי לאתר מורשה בלבד.
תושבים/קבלנים אשר ימצאו משליכים פסולת בניין וגרוטאות ברשות הרבים יקנסו עפ"י חוקי העזר.
 
פיקוח רכב נטוש:
אין להחנות רכב שאינו בשימוש בשטח ציבורי. רכב זה הינו בחזקת רכב נטוש ובעליו יקבל התראה לפינוי תוך 14 ימים. לאחר מכן
הרכב יגרר והעלויות יוטלו על בעל הרכב. רכב שיגרר ולא יידרש תוך 60 ימים, ישלח לגריטה.
 
אכיפת חניה
פקחי המועצה רשאים לאכוף חניית כלי רכב בהתאם לחוק.
הפקחים יטילו קנסות ללא התראות בגין חניה שלא כחוק.
(חניה על המדרכה, חניה במקום אסור ע"י תמרור וסימון, חניה אסורה על פי חוקי התנועה).
 
פיקוח שילוט ומודעות
תליית מודעות על לוחות המודעות כרוכה בתשלום (למעט מודעות אבלים).
המעוניין בתליית מודעות ייגש ליח' הגביה לצורך תשלום והסבר.
חל איסור על תליית מודעות ופרסומים, כולל מודעות אבלים, על ריהוט רחוב, גדרות, תחנות אוטובוס וכד'.
העובר על הוראה זו צפוי לקנס בהתאם לחוקי העזר.
כל שלט פרסום מחייב היתר ורישיון בהתאם לחוק. טופס בקשה והנחיות ניתן לקבל ביח' הפיקוח או באתר האינטרנט של המושבה.
שילוט כחוק מחויב באגרה.
העוברים על הנחיות אלו יקנסו בהתאם לחוק העזר.
 
פיקוח צמחיה פולשת
בעל בית/דירה מחוייב לדאוג שצמחייה השייכת לו, לא תפלוש לשטח ציבורי כך שתהווה מפגע.
יוטלו קנסות ללא התראות בסך 660 ₪ בגין גרימת מפגע לרשות הרבים.