רישוי עסקים: עבור דף לרישוי עסקים
 
    תברואה: הדברת מזיקים ויתושים, בקרת איכות-מים ,סילוק מפגעי-תברואה, פיקוח תברואי בנושאים: אשפה וניקיון, רישוי עסקים,
    תברואת מוסדות חינוך וציבור, אישורי אכלוס בנושאים תברואיים. טיפול רישוי ואכיפה בנושא בע"ח.